Harmonic Trading

آکادمی الگوهای هارمونیک بازار سرمایه

استراتژی

معامله گری به روش هارمونیک تریدینگ

تحلیل

بررسی وتحلیل آخرین الگوهای شکل گرفته در بازار

آموزش

آموزش صفر تا ۱۰۰ الگوهای هارمونیک

هارمونیک تریدینگ

بااستفاده از الگوهای ویژه قیمت و نسبت های فیبوناچی ، نقاطی که احتمال بازگشت وجود دارد شناسایی میشود و فرصت بسیار کم ریسک برای معامله گر فراهم می گردد

(سهام آبسال ۱۳۹۷/۵/۱۶)

شناسایی الگوها

   بر اساس تحقیق و پژوهش در این سایت بر روی آخرین الگوهای تشکیل شده در بازارسرمایه مهارت خود را در شناسایی و کسب فرصتهای مناسب افزایش دهید 

(سهام تکادو ۱۴۰۰/۳/۵)

آموزشی

ثروت یعنی وقت و آزادی شما، با سرمایه گذاری درست در بازارهای مالی، زندگی بهتری برای خود فراهم کنید؛
Babak Ahmadi
Senior Trader